Tsukihime

Tạp chí Type Moon Ace số thứ 10 của nhà xuất bản Kadokawa vừa thông báo về việc làm lại game doujin Tsukihime (Lunar Legend Tsukihime). Người việt kịch bản của Type -Moon Nasu Kinoko và…


Back To Top