Unhappy♪

Anime được thực hiện dưới sự hợp tác của đạo diễn anime Baka & Test/C³ cùng với các nhà thiết kế tại SILVER LINK. Tài khoản Twitter chính thức cho TV anime Unhappy! (Anhapi) của Cotoji vào thứ…


Cotoji ra mắt bộ truyện về lớp học gồm các học sinh mang “vận xấu” từ tháng 12/2012.   Thứ 4 vừa qua, bìa số tháng 8 của tờ Manga Time Kirara Forward thuộc Hobunsha…


Back To Top