Working!!

Một phiên bản khác của seri Working!!


Tiếp tục câu truyện của 2 phần trước về nhà hàng Wagnaria!!


Tiếp tục câu truyện của 2 phần trước về nhà hàng Wagnaria!!.


Nối tiếp 2 phần đầu


Ngày Chủ nhật vừa qua tại sự kiện Wagnaria!! ~Natsu no Shōkanshasai~ đã tiết lộ một đoạn trailer dài 30s giới thiệu các nhân vật cũ, sự xuất hiện một nhân vật mới cùng với sự tham gia…

Back To Top