Zaregoto

Trang web NisiOisin đã chính thức thông báo rằng 9 tập tiểu thuyết của tác giả trứ danh ở nhật, Zaregoto, đã xác nhận dự án anime mới. Nó đã được công bố sau khoảng thời…


Back To Top