Zero no Tsukaima

Series Light Novel Familiar of Zero đã phải chịu một bi kịch vào năm 2013 khi đấng sáng tạo của nó, tác giả Noboru Yamaguchi, mất vì bệnh ung thư. Series đã phải chịu cảnh dở dang khi chỉ…


Tác giả Noboru Yamaguchi đã soạn sẵn kết thúc cho Zero no Tsukaima trước đó. Sou Yurugi, tổng biên tập MF Bunko J của Kadokawa (Media Factory), công bố vào thứ năm rằng đã có…


Back To Top