Nhiều cosplayer Nome Sheryl được nhìn thấy khắp Akihabara để quảng bá sự kiện Macross. Tất nhiên người vừa là bạn vừa là tình địch, Lee Ranka cũng xuất hiện chung với cô.Đề tài:

Back To Top