Cũng như với Minmay Lynn, Nome Sheryl, Bomber Fire và Lee Ranka, series Macross luôn có những nhân vật đã đưa nghệ sĩ lồng tiếng của họ lên vị trí ngôi sao như May’n (Nome Sheryl) và Nakajima Megumi (Lee Ranka). Cùng với thông báo về Macross Delta, các buổi thử giọng để tuyển ra Diva Macross đã bắt đầu.Đề tài:

Back To Top