Ở Nhật Bản, Bosozoku là một loại tiểu văn hóa bắt nguồn từ những năm 50 của thế kỷ trước. Đó thường là những nam thiếu niên hoặc thanh niên đã trưởng thành thuộc tầng lớp trung và hạ lưu.Đề tài:

Back To Top