Đã có nhiều giả thuyết được đặt ra giải thích lý do mất tích của “tên dị khó tính sạch sẽ nhất” của Attack on Titan. Giả thuyết tồi tệ nhất là Levi sẽ hoàn toàn không xuất hiện trong movie..Đề tài: , ,

Back To Top