Trong số tạp chí Bessatsu Shounen tháng 12, tác giả của Attack on Titan – Isayama Hajime đã trả lời một số câu hỏi của fan, bao gồm cả ai là người nổi tiếng nhất trong quân đội.Đề tài: ,

Back To Top