Trong số tháng 12 tạp chí shounen Bessatsu, tác giả bộ truyện Hajime Isayama đã trả lời một số các thắc mắc do độc giả gửi đến, tiết lộ về những thành viên trong binh đoàn được ưa thích nhất.Đề tài: ,

Back To Top