Trước khi phát hành vào ngày 9/12, nội dung của LN Attack on Titan – Lost Girls tập trung vào Mikasa và Annie đã được công bố.Đề tài: ,

Back To Top