Victory Arrow 3 Anh và Pháp là đồng minh thân cận nhau nhất trong Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai. Trong tập tiếp theo của Strike Witches Operation Victory Arrow (O.V.A.), câu chuyện sẽ tập trung vào phù thủy nước Anh, Lynnette Bishop, và phù thủy Gô-loa (Pháp), Perrine H. Closterman, cũng như phù thủy mới (cũng là người Gô-loa), Amelie Planchard.

OVA1

Một đoạn video quảng bá mới cũng được phát hành giới thiệu bản DVD/Bluray. OVA được chiếu vào sáng hôm nay tại các rạp Nhật được chọn trong khi bản DVD/Bluray được dự kiến phát hành vào 31/7/2015. Đoạn video cũng có bài hát mở đầu của anime, “Connect Link” do Yoko Ishida trình bày.

Nguồn: http://sgcafe.com/2015/05/video-perrine-lynn-star-strike-witches-operation-victory-arrow-3/Đề tài:

Back To Top