Strike Witches

Tran: Isumi, Kim, Dũng Võ Eit: Isumi, Kim


Sau Operation Mars “Chiến dịch Sao Hỏa”, nhờ sự nỗ lực của Tiểu đội Phối Hợp Không Chiến số 501 “Strike Witches”.Tổ Neuroi khổng lồ đã bị tiêu diệt, Venezia đã được tự do. Sau…


Sau Operation Mars “Chiến dịch Sao Hỏa”, nhờ sự nỗ lực của Tiểu đội Phối Hợp Không Chiến số 501 “Strike Witches”.Tổ Neuroi khổng lồ đã bị tiêu diệt, Venezia đã được tự do. Sau…


Victory Arrow 3 Anh và Pháp là đồng minh thân cận nhau nhất trong Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai. Trong tập tiếp theo của Strike Witches Operation Victory Arrow (O.V.A.), câu chuyện sẽ…


Aegean Umi no Megami đã được công chiếu tại các rạp Nhật Bản vào ngày 10 tháng 1. Kadokawa đã bắt đầu cho chiếu một đoạn video quảng cáo cho home video Strike Witches: Operation…


Back To Top