Trong sự kiện ra mắt vào thứ bảy của movie Shingeki no Kyojin Zenpen – Guren no Yumiya (Attack on Titan Part I: Crimson Bow and Arrow, nhà sản xuất thông báo TV series sẽ có ss2 vào năm 2016 và movie thứ 2 Shingeki no Kyojin Kōhen – Jiyū no Tsubasa (Attack on Titan Part II: Wings of Freedom) sẽ ra mắt vào 27/06/2015Đề tài: ,

Back To Top