Gần đây đã nổi lên một chủ đề thảo luận trong cộng đồng Twitter Nhật bản gồm những ai đã từng xem qua figure của Levi – Attacks on Titan. Ban đầu bắt nguồn từ nỗ lực của một nghệ sĩ trong việc tìm kiếm điều gì xảy ra với bản thiết kế của cô…Đề tài: ,

Back To Top